česky deutsch english

Setkání rodin

v klášteře Božího milosrdenství plánujeme v těchto termínech (vždy sobota):

19. ledna
23. února
16. března
6. dubna
18. května
15. června

Rámcový časový rozvrh všech setkání:
- 10.00 modlitba růžence
- 10.30 mše svatá
- 11.30 přednáška, pak oběd
- 14.00 adorace, Korunka (možnost svátosti smíření)

Obědy je potřeba nahlásit dopředu, vždy do středy před setkáním.

Během programu je možné svěřit děti do péče sester z Rodiny Panny Marie.