česky deutsch english

Poutní putování Novohradskem

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.

Ž 122,1-2; Poutní píseň, Davidova

Toto radostné zvolání starozákonního poutníka přijměte jako pozvání na putování k Hospodinovým domům a místům, kterými jsou ozdobeny a povzneseny Novohradské hory. Poutník, který se vydá na cestu a ponoří se do jejího ticha, může nechat volně odplynout starosti všedního dne a ve svém nitru se tak setkat sám se sebou a často i s Bohem. Ve své mysli může nést tiché poděkování nebo přání a to v důvěře, že bude vyslyšen, neboť na poutních místech se této milosti člověku dostává v hojnosti.