česky deutsch english

Svatodušní novéna před biřmováním

18. - 26. října 2019

Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v neděli 27. října 2019. V pátek 18. října zahájíme bezprostřední přípravu modlitbou novény. Zváni jsou nejen biřmovanci a jejich kmotrové, ale i všichni ostatní. Biřmování je slavností celé farnosti, proto se k této modlitbě dle svých možností připojte. 

Biřmování

neděle 27. října 2019

Slavnost biřmování se uskuteční v neděli 27. října 2019 v 10.30 hod. v Kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech. Biřmování udělí Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.