česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Petříkov Hranice
Neděle 17.11.2019
33. neděle v mezidobí
9.00* 10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 18.11.201917.00*
Úterý 19.11.201917.00*
Středa 20.11.201917.00*16.00
Čtvrtek 21.11.2019
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17.00*16.00*
Pátek 22.11.2019
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
16.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 23.11.2019
Sv. Klimenta I., papeže a mučedníka
8.0010.0017.00+
Neděle 24.11.2019
Slavnost Ježíše Krista Krále
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.