česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 29.3.2020
5. neděle postní
mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
pro další informace viz
aktuální program
Pondělí 30.3.2020mše sv. 
zrušena
Úterý 31.3.2020mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
Středa 1.4.2020mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
Čtvrtek 2.4.2020mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
Pátek 3.4.2020mše sv. 
zrušena
mše sv. 
zrušena
Sobota 4.4.2020mše sv.
zrušena
mše sv.
zrušena
mše sv.
zrušena
Neděle 5.4.2020
Květná neděle
mše sv.
zrušena
mše sv.
zrušena
mše sv.
zrušena
mše sv.
zrušena
pro další informace viz
aktuální program

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Každou středu je na Dobré Vodě od 8.00 do 19.00 možnost celodenní adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. V 19.00 následuje modlitba růžence a eucharistické požehnání.

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.