česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Petříkov Hranice
Neděle 23.2.2020
7. neděle v mezidobí
9.00*10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 24.2.202017.00*
Úterý 25.2.202017.00*
Středa 26.2.2020
Popeleční středa
17.00*16.007.30 (D)
Čtvrtek 27.2.202017.00*16.00
Pátek 28.2.202016.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 29.2.20208.00*10.00 17.00

Neděle 1.3.2020
1. neděle postní
9.00*10.30 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Každou středu je na Dobré Vodě od 8.00 do 19.00 možnost celodenní adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. V 19.00 následuje modlitba růžence a eucharistické požehnání.

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.