česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 8.12.2019
2. neděle adventní
9.00* 10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 9.12.2019
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
17.00*
Úterý 10.12.201910.30
pohřební
16.00
Středa 11.12..2019
17.00*7.00 (D)18.00
Čtvrtek 12.12.2019
Panny Marie Guadalupské
6.30
rorátní
7.00
rorátní
Pátek 13.12.2019
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
18.00
Fatimský den
Sobota 14.12.2019
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve
8.00*10.0017.00+
Neděle 15.12.2019
3. neděle adventní
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.