česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Petříkov Hranice
Neděle 19.1.2020
2. neděle v mezidobí
9.00*10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 20.1.202017.00*
Úterý 21.1.2020
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
17.00*16.00
Středa 22.1.2020
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
17.00*7.30 (D) 16.00
Čtvrtek 23.1.202017.00*16.00
Pátek 24.1.2020
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
16.30
dětská mše sv.
10.00
Sobota 25.1.2020
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
10.30
Setkání rodin
10.00 17.00+
Neděle 26.1.2020
3. neděle v mezidobí
9.00*10.30 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.