česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Petříkov Hranice
Neděle 20.10.2019
29. neděle v mezidobí
9.00* 10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 21.10.2019
Bl. Karla Rakouského
17.00*
Úterý 22.10.2019
Sv. Jana Pavla II., papeže
18.00
Středa 23.10.2019
Sv. Jana Kapistránského, kněze
17.00*7.00 (D)18.00
Čtvrtek 24.10.2019
Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
17.00*18.00
Pátek 25.10.201916.30
Dětská mše sv.
Sobota 26.10.20198.00*10.0018.00+
Neděle 27.10.2019
30. neděle v mezidobí
10.30
Biřmování
nebude 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.