česky deutsch english

Fatimský den na Dobré Vodě

Připomínka zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě je slavena na řadě míst všech zemí světa. Tato tradice spojená s poutí k Panně Marii Těšitelce na Dobré Vodě byla uvedena v život v polovině 90. let minulého století po návratu servitů do Nových Hradů. Fatimský den je pořádán zejména pro farnosti spravované z Nových Hradů, ale oblibu získává i u věřících z širšího regionu kolem Trhových Svin, Benešova nad Černou, Kaplice a Borovan.

Scházíme se každého 13. dne v měsíci; pokud na tento den připadne neděle, překládá se Fatimský den na sobotu 12. v měsíci.
Od 17.00 probíhá adorace Nejsvětější svátosti, zakončená eucharistickým požehnáním. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření.
Mše svatá začíná v 18.00 hodin. Po mši svaté následuje světelné procesí se sochou Panny Marie Fatimské v ambitech.

Velmi rádi vás přivítáme v nově opraveném a restaurovaném interiéru poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nemusíte se ani v chladných měsících bát, že vám bude zima - v kostele je instalováno podlahové vytápění. Do kostela je i bezbariérový přístup, v případě potřeby kontaktujte prosím naše sestry.

Svoz autobusy z okolních obcí (autobus jede tam i zpět):

16:05Trhové Sviny 16:15Kaplice
16:15Olešnice 16:20Blansko
16:20Buková 16:23Hradiště
16:35Nové Hrady 16:25Ličov
16:45H. Stropnice  16:30Benešov
16:45 Dobrá Voda 16:40Rychnov
16:50D. Voda