česky deutsch english

Svátky Páně v kalendářním roce 2020

Svátky a slavnosti jsou řazené podle jejich výskytu v průběhu kalendářního roku.

svátek Zjevení Páně (Po 6.1.2020) - tzv. Tři Králové

svátek Křtu Páně - neděle po svátku Zjevení Páně (Ne 12.1.2020)

slavnost Zvěstování Páně (St 25.3.2020)

slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ne 12.4.2020)

slavnost Nanebevstoupení Páně - 40 dní po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Čt 21.5.2020)

slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého (Ne 7.6.2020)

slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého (Čt 11.6.2020)

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (Pá 19.6.2020)

svátek Proměnění Páně (Čt 6.8.2020)

slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí (Ne 22.11.2020)

slavnost Narození Páně (Pá 25.12.2020)