česky deutsch english

Svatý rok milosrdenství na Dobré Vodě

8. prosince 2015 začal mimořádný Svatý rok milosrdenství („Milosrdní jako Otec“), který je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Letos jsme toho mohli být poprvé účastni na třech místech v naší diecézi - v českobudějovické katedrále, v Klokotech u Tábora a právě zde, v poutním kostele Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě.


Svatou bránu slavnostně otevřel otec biskup Vlastimil v neděli 13. prosince ve 14.00 hodin.

Během Svatého roku milosrdenství (do 20. listopadu 2016) je kostel Panny Marie Těšitelky denně přístupný, každý den v 10 hodin (ve středu v 7.30 hodin a v neděli a o svátcích ve 14 hodin) je zde  sloužena mše svatá, je příležitost ke svátosti smíření a je možno zde získat plnomocné odpustky. Každého 13. dne v měsíci (pokud připadne na neděli, pak 12.) slavíme na Dobré Vodě Fatimský den; mše svatá je pak od 18 hodin, adorace Nejsvětější svátosti od 17 hodin.

Poutnické skupiny prosíme o nahlášení předem v domě sester Rodiny Panny Marie na Dobré Vodě (sestra Lioba, tel. 386 321 678, mobil 730 161 196, e-mail: sr.liobaklaster.cz).