česky deutsch english

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.

V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:
Nové Hrady a okolí:            56 504 Kč
Rychnov:                               7 198 Kč
Dobrá Voda a okolí:              6 102 Kč
Horní Stropnice a okolí:      18 165 Kč
Olešnice a okolí:                 34 380 Kč

Celkem:                             122 349 Kč. 

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Setkání rodin

se uskuteční v sobotu 18. února v klášteře v Nových Hradech. Začne růžencem v 10:00, pak mše sv. v 10:30 a přednáška na téma odpuštění. Oběd v klášteře si nahlaste na vrátnici do čtvrtku 16.2.  Odpoledne korunka Božího milosrdenství s možností svátosti smíření.

 

Žehnání rodin a domovů

V měsících lednu nebo únoru my kněží rádi navštívíme vaše domovy a přineseme vám požehnání s prosbou o Boží ochranu. Kdo by měl zájem o požehnání domu, prosím nahlaste se v zákristii.
  

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.