česky deutsch english

Setkání rodičů biřmovanců

27. září 2019                                                                                              

Zveme na setkání rodičů mladých, kteří se připravují na biřmování. Setkání se uskuteční dne 27.9.2019 po dětské mši svaté (cca 17.30) v kostele v Nových Hradech. Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů. S sebou prosím přineste vyplněnou přihlášku ke svátosti biřmování.

Pouť do Medžugorje

1. - 6. října 2019 

Srdečně zveme všechny zájemce na pouť do Medžugorje ve dnech 1. až 6. října 2019. Zájemci se mohou přihlásit a bližší informace získat na vrátnici kláštera v Nových Hradech. Kontakt tel. 603 857 888.