česky deutsch english

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté na Dobré Vodě u Nových Hradů 

se uskuteční v neděli 13. srpna.
V 7:30 vyjde pěší poutní procesí od kaple v osadě Šejby
Od 9:30 možnost svátosti smíření
10:00 mše sv.
(odpoledne ve 13:30 mše sv. na na Dobré Vodě nebude.)

 

V polovině srpna

začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství mladých v církvi.

 

Pouť do Medžugorje

Také letos vás zveme na každoroční pouť do Medžugorje, která se uskuteční od 25. září do 1. října 2017. Bližší informace a přihlášky na vrátnici kláštera.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.

V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:
Nové Hrady a okolí:            56 504 Kč
Rychnov:                               7 198 Kč
Dobrá Voda a okolí:              6 102 Kč
Horní Stropnice a okolí:      18 165 Kč
Olešnice a okolí:                 34 380 Kč

Celkem:                             122 349 Kč. 

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.