česky deutsch english

V měsíci září

se přede mší sv. místo růžence budeme modlit Sedmibolestný růženec.

 

Příští neděli 25. září

bude sbírka na bohoslovce.
V novohradském kostele sv. Petra a Pavla bude celebrovat mši sv.  P. Tomas van Zavrel - hlavní organizátor celodiecézní pouti v Nových Hradech. Rád by vás, místní farníky, seznámil s průběhem této pouti a požádal o pomoc při organizovaní.

 

Závěr letošního Svatého roku milosrdenství

oslaví věřící z celé českobudějovické diecéze poutí pro dospělé i děti v Nových Hradech. Uskuteční se v sobotu 1. října.

 

Pouť do Medžugorje

pořádá Vincencké společenství spolu s farností Nové Hrady v termínu od 22. do 27. září. Všechny vás na ni  srdečně zve. Přihlášky a podrobnosti k pouti je možné získat u paní Lenky Bráchové.

 

Svatováclavská pouť chlapů

do Mladé Boleslavi se koná v úterý 27. září.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:

Horní Stropnice, Chlupatá ves, Humenice, Světví20.658,- Kč
Dobrá Voda, Hojná Voda a Hutě6.657,- Kč
Domov seniorů Chvalkov4.879,- Kč
Nové Hrady44.286,- Kč
Údolí, Štiptoň a Janovka5.139,- Kč
Byňov, Jakule a Nakolice7.199,- Kč
Olešnice, Buková, Lhotka43.172,- Kč
Hranice5.462,- Kč
Rychnov6.085,- Kč
CELKEM:143.537,- Kč

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Klášterní školička

Imánek se znovu otevírá pro děti předškolního věku každé pondělí od 21. září 2015.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.