česky deutsch english

Příští neděli 22. října 2017

se uskuteční sbírka na misie.

 

Výuka náboženství v novém školním roce

Začíná nový školní rok a sestřičky budou vyučovat náboženství žáky, kteří se přihlásí. Je to dobrá možnost k seznámení se s křesťanstvím a jeho významem pro naši společnost i pro každého z nás.
Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti bez ohledu na to, jakou školu navštěvují a kde. Výuka začne po ustálení rozvrhu hodin na základních školách.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.

V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:
Nové Hrady a okolí:            56 504 Kč
Rychnov:                               7 198 Kč
Dobrá Voda a okolí:              6 102 Kč
Horní Stropnice a okolí:      18 165 Kč
Olešnice a okolí:                 34 380 Kč

Celkem:                             122 349 Kč. 

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.