česky deutsch english

Příští neděli

slavíme 13. neděli v mezidobí. V Nových Hradech bude poutní mše sv. k slavnosti sv. Petra a Pavla

 

Prosba o modlitbu za našeho jáhna

Drazí věřící!
S velkou radostí vám oznamuji, že jáhen Martin Brácha z Nových Hradů bude vysvěcen na kněze v sobotu 25. června 2016 v katedrálním chrámu v Českých Budějovicích. Kdo z věřících by potřeboval odvoz do katedrály a zpátky, ať nahlásí své jméno na vrátnici kláštera.

Primiční mši svatou odslouží v pátek 1. července 2016 v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech. Naposledy se primice v Nových Hradech slavila před více než 26 lety.
Všechny vás zvu ke společné modlitbě za našeho jáhna Martina po dobu, která ještě zbývá do jeho kněžského svěcení. Společně se za něho budeme modlit každý čtvrtek, obětovat Bohu své utrpení nebo se zúčastníme mše svaté, adorace, darujeme mu modlitbu svatého růžence atd. 
Sbíráme se i na hmotný dar za farníky, kdo by chtěl přispět, může svůj finanční dar odevzdat paní Štanglové.
Sjednocení v modlitbě na společný úmysl mu bude velkou pomocí v tomto důležitém čase přípravy na přijetí daru kněžství. Radujme se, veselme se z této velké milosti.

P. Tomáš, správce farnosti Nové Hrady

 

Pouť do Medžugorje

pořádá Vincencké společenství spolu s farností Nové Hrady v termínu od 22. do 27. září. Všechny vás na ni  srdečně zve. Přihlášky a podrobnosti k pouti je možné získat u paní Lenky Bráchové.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:

Horní Stropnice, Chlupatá ves, Humenice, Světví20.658,- Kč
Dobrá Voda, Hojná Voda a Hutě6.657,- Kč
Domov seniorů Chvalkov4.879,- Kč
Nové Hrady44.286,- Kč
Údolí, Štiptoň a Janovka5.139,- Kč
Byňov, Jakule a Nakolice7.199,- Kč
Olešnice, Buková, Lhotka43.172,- Kč
Hranice5.462,- Kč
Rychnov6.085,- Kč
CELKEM:143.537,- Kč

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Klášterní školička

Imánek se znovu otevírá pro děti předškolního věku každé pondělí od 21. září 2015.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.