česky deutsch english

Sbírka na misie

se uskuteční v rámci nedělních bohoslužeb 23. října. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

 

Setkání rodin v sobotu 22. října

v klášteře Božího milosrdenství:
10:00 růženec
10:30 mše svatá v sálu Panny Marie
11:30 přednáška
12:30 oběd
13:30 - 14:30 Korunka Božího milosrdenství a možnost svátosti smíření

Prosíme o nahlášení účasti a počtu obědů na vrátnici kláštera.

 

4. setkání adorátorů na Dobré Vodě

se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2016. Program

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:

Horní Stropnice, Chlupatá ves, Humenice, Světví20.658,- Kč
Dobrá Voda, Hojná Voda a Hutě6.657,- Kč
Domov seniorů Chvalkov4.879,- Kč
Nové Hrady44.286,- Kč
Údolí, Štiptoň a Janovka5.139,- Kč
Byňov, Jakule a Nakolice7.199,- Kč
Olešnice, Buková, Lhotka43.172,- Kč
Hranice5.462,- Kč
Rychnov6.085,- Kč
CELKEM:143.537,- Kč

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Klášterní školička

Imánek se znovu otevírá pro děti předškolního věku každé pondělí od 21. září 2015.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.