česky deutsch english

Příští katolická katecheze

bude v pondělí  18. prosince v 18 hodin v klášteře.

 

Předvánoční úklid našich kostelů

Horní Stropnice: pondělí 18. prosince od 9 hodin
Nové Hrady: úterý 19. prosince od 9 hodin
 
Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.