česky deutsch english

Postní pouť s udělováním svátosti pomazání nemocných

Sobota - 30.3.2019 -

Zveme Vás na postní pouť s udělováním svátosti pomazání nemocných dne 30. března 2019 na Dobré Vodě. V 14.30 křížová cesta a svátost smíření, v 15.00 mše svatá. 

Svátost pomazání nemocných může přijmout pokřtěný katolík, který přistoupil ke svátosti smíření a je vážně nemocný.                                                                                                                                                                                                                                        

Katecheze pro prohloubení víry

Pondělí - 1.4.2019 -

Katecheze bude v pondělí 1. dubna 2019 od 18.00 v klášteře.