česky deutsch english

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

půjdeme v neděli 14. srpna 2016. Podrobný program.

 

Změna nedělních mší na Dobré Vodě

Nedělní česko-německá mše ve 14:00 se slavit nebude. Místo ní budou slouženy dvě mše. Ve 13:30 v českém jazyce a v 15:00 v německém jazyce. Půl hodiny přede mší se bude společně modlit růženec. Tato změna začne platit od neděle 21. srpna 2016.

 

Pouť do Medžugorje

pořádá Vincencké společenství spolu s farností Nové Hrady v termínu od 22. do 27. září. Všechny vás na ni  srdečně zve. Přihlášky a podrobnosti k pouti je možné získat u paní Lenky Bráchové.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:

Horní Stropnice, Chlupatá ves, Humenice, Světví20.658,- Kč
Dobrá Voda, Hojná Voda a Hutě6.657,- Kč
Domov seniorů Chvalkov4.879,- Kč
Nové Hrady44.286,- Kč
Údolí, Štiptoň a Janovka5.139,- Kč
Byňov, Jakule a Nakolice7.199,- Kč
Olešnice, Buková, Lhotka43.172,- Kč
Hranice5.462,- Kč
Rychnov6.085,- Kč
CELKEM:143.537,- Kč

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Klášterní školička

Imánek se znovu otevírá pro děti předškolního věku každé pondělí od 21. září 2015.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.