česky deutsch english

Svatodušní pouť na Dobré Vodě

Slavná mše svatá: v neděli 20. května v 11.00 hodin   

 

Příští katolická katecheze

bude v pondělí 21. května od 18.00 hodin v klášteře. 

 

Setkání rodin

v klášteře Božího milosrdenství plánujeme v těchto termínech (vždy sobota):
26. května
23. června

Rámcový časový rozvrh všech setkání:
- 10.00 modlitba růžence
- 10.30 mše svatá
- 11.30 přednáška, pak oběd
- 14.00 adorace, Korunka (možnost svátosti smíření)

Obědy je potřeba nahlásit dopředu, vždy do středy před setkáním.
Během programu je možné svěřit děti do péče sester z Rodiny Panny Marie.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Při letošní tříkrálové sbírce se vykoledovalo 122.629,- Kč. V jednotlivých obcích to bylo následovně:
Nové Hrady 46.488,-
Údolí 4.680,-
Nakolice 1.212,-
Štiptoň 794,-
Byňov a Jakule 5.671,-
Hranice 5.824,-
Horní Stropnice 13.737,-
Chlupatá ves, Světví a Humenice 8.260,-
Rychnov 5.123,-
Staré Hutě, Dobrá a Hojná Voda 6.080,-
Olešnice, Buková a Lhotka 24.760,-.

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky.
Výtěžek bude předán Dobrovolnickému centru při Charitě Č. Budějovice na podporu jejich činnosti.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.