česky deutsch english

V měsíci červnu

se budeme společně modlit přede mší svatou Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

V neděli 25. června

budeme v Nových Hradech slavit poutní mši svatou při příležitosti patrocinia kostela - svátku sv. Petra a Pavla. Hlavním celebrantem a kazatelem bude generální vikář naší diecéze Mons. David Henzl. Mši svatou bude doprovázet zpěvem dětský chrámový sbor z Třeboně.

Večer od 19 hodin bude v rajské zahradě kláštera koncert barokní hudby v podání Novohradkého smíšeného sboru, souboru Calypte a hostů.

 

V sobotu 15. července

bude v Rychnově u kostela znovu odhalen pomník významnému rychnovskému rodákovi B. J. Trillsamovi.
Mons. Adolf Pintíř bude společně s rychnovským rodákem P. Differenzem sloužit česko-německou mši svatou a žehnat pomník. Ke slavnostní atmosféře přispěje ševětínský chrámový sbor.

 

Za necelé dva měsíce

začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství mladých v církvi.

 

Pouť do Medžugorje

Také letos vás zveme na každoroční pouť do Medžugorje, která se uskuteční od 25. září do 1. října 2017. Bližší informace a přihlášky na vrátnici kláštera.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, pořádané tradičně Charitou Česká republika.

V jednotlivých obvodech bylo vykoledováno:
Nové Hrady a okolí:            56 504 Kč
Rychnov:                               7 198 Kč
Dobrá Voda a okolí:              6 102 Kč
Horní Stropnice a okolí:      18 165 Kč
Olešnice a okolí:                 34 380 Kč

Celkem:                             122 349 Kč. 

Srdečně také děkujeme všem dobrovolníkům a dětským koledníkům za to, že obětovali svůj čas a námahu pro dobrou věc.

 

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.