česky deutsch english

Katecheze pro prohloubení víry

bude v pondělí 21. ledna 2019 od 18.00 v klášteře.                                                                                                                                                               

Setkání biřmovanců

Sobota 26.1.2019 

PROGRAM:

10.00    

Mládežnická mše svatá

11.00 - 12.00 

Hry, občerstvení, katecheze