česky deutsch english

Mikulášská nadílka

se zpěvem písniček a rozdáváním perníkových mikulášů se bude konat v neděli 4. prosince  v 10:00 hodin (po mši sv.)  v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech.

  

Adventní trhy

budou v klášteře 2. neděli adventní 4. prosince. Tradičně se na nich prodává adventní punč a štrúdl a výtěžek z prodeje se posílá na dobročinné účely. Obracím se tedy s prosbou na všechny ochotné farnice, které by nám pomohly s napečením štrúdlů a přinesly je v neděli přede mší do klášterní kuchyně. Předem všem upřímně děkujeme.
  

O druhé neděli adventní

4. prosince se budou měnit kartičky Živého růžence.
  

Návštěva Panny Marie v adventu v rodinách

Tak jako v minulých letech bude hledat Panna Maria nocleh v našich domovech. Kdo by měl zájem o její návštěvu, tak se může přihlásit u pana Libora Alberta. Putování milostivého obrazu Panny Marie začíná v pondělí 21. listopadu.

  

Věnuj svůj čas Ježíšovi!

Adorace Nejsvětější svátosti u Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
Každou středu v 7.00 hodin mše svatá. Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace. Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání.