česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 20.5.2018
Slavnost Seslání Ducha Svatého
9.00* nebude 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 21.5.2018
Památka Panny Marie,
Matky Církve
17.00*
Úterý 22.5.2018
Sv. Rity z Cascie, řeholnice
17.00*18.00*
Středa 23.5.201817.00* 7.00 (D) 18.00
Čtvrtek 24.5.2018
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
9.30
Setkání kněží vikariátu ČB
18.00*13.30
Pátek 25.5.2018
Sv. Beda Ctihodného, kněze a učitele Církve
16.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 26.5.2018
Sv. Filipa Neriho, kněze
10.30
Setkání rodin
10.00
18.00
Neděle 27.5.2018
Slavnost Nejsvětější Trojice
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.