česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 15.7.2018
15. neděle v mezidobí
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 16.7.2018
Panny Marie Karmelské
17.00*
Úterý 17.7.2018
blah. Česlava a sv. Hyacinta
17.00*18.00*
Středa 18.7.201817.00* 7.00 (D) 18.00
Čtvrtek 19.7.201817.00*
14.00 DPS
18.00*
Pátek 20.7.2018
sv. Apolináře
17.00* 10.00
Sobota 21.7.2018
sv. Vavřince z Brindisi
8.00*10.00
16.30
18.00+
Neděle 22.7.2018
16. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.