česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 24.3.2019
3. neděle postní
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 25.3.2019
Slavnost Zvěstování Páně
17.00*16.00*
Úterý 26.3.201917.00*
Středa 27.3.201917.00*7.30 (D)18.00
Čtvrtek 28.3.201917.00*16.0013.30 DpS
Pátek 29.3.201916.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 30.3.20198.00*15.00
Postní pouť
17.00+
Neděle 31.3.2019
4. neděle postní
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.