česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

                                                                                                                      
  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 13.8.2017
19. neděle v mezidobí
9.00* 10.00 pouť
15.00 D
Pondělí 14.8.2017
pam. sv. Maximilána Kolbeho
17.00*10.00
Úterý 15.8.2017
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17.00* 18.00*10.00
Středa 16.8.2017
sv. Štěpána Uherského
17.00* 7.00 D 18.00
Čtvrtek 17.8.201717.00*18.00*10.00
13.30 DpS
Pátek 18.8.2017
sv. Heleny
17.00* 10.00
Sobota 19.8.2017
sv. Jana Eudese
8.00*10.00 18.00+
Neděle 20.8.2017
20. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 D
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.