česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

                                                                                                                      
  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 15.10.2017
28. neděle v mezidobí
9.00* 10.30* 13.30
15.00 D
11.00
Pondělí 16.10.2017
Památka sv. Hedviky, řeholnice
17.00*
Úterý 17.10.2017
Památka sv. Ignáce Ant., mučedníka
17.00* 18.00*10.00
Středa 18.10.2017
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
17.00* 7.00 D 18.00
Čtvrtek 19.10.201717.00*
14.00 DPS
18.00*10.00
13.30 DpS
Pátek 20.10.201716.30 dětská mše sv. 10.00
Sobota 21.10.2017 18.00+
Neděle 22.10.2017
29. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 D
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.