česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 14.7.2019
15. neděle v mezidobí
9.00* 10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 15.7.2019
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve
17.00*
Úterý 16.7.2019
Panny Marie Karmelské
17.00*18.00*
Středa 17.7.201917.00*7.00 (D)18.00
Čtvrtek 18.7.201917.00*18.00*13.30 DpS
Pátek 19.7.201917.00*10.00
Sobota 20.7.20198.00*10.00
Neděle 21.7.2019
16. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.