česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 15.9.2019
24. neděle v mezidobí
9.00* 10.30 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 16.9.2019
Památka sv. Ludmily, mučednice
17.00*
Úterý 17.9.2019
Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
17.00*18.00*

Středa 18.9.2019
17.00*7.00 (D)18.00
Čtvrtek 19.9.2019
Sv. Januária, biskupa a mučedníka
14.00 DPS
17.00*
18.00*
Pátek 20.9.2019
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a druhů, mučedníků
16.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 21.9.2019
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
8.00*10.0018.00
Neděle 22.9.2019
25. neděle v mezidobí
9.00*10.30 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.