česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

                                                                                                                      
  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 25.6.2017
12. neděle v mezidobí
9.00 13.30
15.00 D
Pondělí 26.6.201717.00*10.00
Úterý 27.6.2017
sv. Cyrila Alexandrijského
17.00* 18.00*10.00
Středa 28.6.2017
sv. Ireneje
17.00* 7.00 D 18.00
Čtvrtek 29.6.2017
Slavnost sv. Petra a Pavla
17.00
14.00 DPS
18.00*10.00
Pátek 30.6.2017
Svatých prvomučedníků římských
16.30 dětská mše sv. 10.00
Sobota 1.7.20178.00*10.00 18.00+
Neděle 2.7.2017
13. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 D
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.