česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 23.9.2018
25. neděle v mezidobí
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 24.9.201817.00*
Úterý 25.9.201817.00*18.00*
Středa 26.9.2018
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
17.00* 7.00 (D) 18.00
Čtvrtek 27.9.2018
sv. Vincence z Paula, kněze
14.00 DPS
17.00*
Pátek 28.9.2018
slavnost sv. Václava
9.00* 10.3013.30
Sobota 22.9.2018
svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
8.00*10.00 18.00+
Neděle 23.9.2018
26. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.