česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 20.1.2019
2. neděle v mezidobí
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 21.1.2019
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
17.00*
Úterý 22.1.2019
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
17.00*16.00
Středa 23.1.2019
Sv. Ildefonse, biskupa
17.00* 7.30 (D)18.00
Čtvrtek 24.1.2019
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
14.00 DPS
17.00*
16.00
Pátek 25.1.2019
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
16.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 26.1.2019
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
10.00
Setkání biřmovanců
10.00 17.00+
Neděle 27.1.2019
3. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.