česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 19.5.2019
5. neděle velikonoční
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 20.5.2019
Sv. Klementa Marie Hofbauera
8.00*
Úterý 21.5.201917.00*13.30
Středa 22.5.2019
Sv. Rity z Cascie
17.00*7.00 (D)18.00
Čtvrtek 23.5.201917.00*18.00*
Pátek 24.5.201916.30
Dětská mše sv.
10.00
Sobota 25.5.201910.30
svatba
10.0018.00+
Neděle 26.5.2019
6. neděle velikonoční
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.