česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Byňov Hranice
Neděle 11.11.2018
32. neděle v mezidobí
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 12.11.2018
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
17.00*
Úterý 13.11.2018
Památka sv. Anežky České,  panny
18.00 Fatimský den
Středa 14.11.201817.00* 7.00 (D) 18.00
Čtvrtek 15.11.2018
Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele Církve
17.00*16.00*
Pátek 16.11.2018
Sv. Markéty Skotské
16.30 dětská mše sv. 10.00
Sobota 17.11.2018
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
8.00*10.00 17.00+
Neděle 18.11.2018
33. neděle v mezidobí
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 40 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině         DpS: Dům pro seniory D. Voda         DPS: Dům s pečov. službou N. Hrady

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.