česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

                                                                                                                      
  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 10.12.2017
Druhá neděle adventní
9.00* 10.30* 13.30
15.00 D
11.00
Pondělí 11.12.201717.00*
Úterý 12.12.20176.30 rorátní 7.00 rorátní
Středa 13.12.2017
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
18.00 Fatimský den
Čtvrtek 14.12.2017
Památka sv. Jana od Kříže, kněze
6.30 rorátní16.0010.00
13.30 DpS
Pátek 15.12.201716.30 dětská mše sv. 10.00
Sobota 16.12.20178.0010.00 17.00+
Neděle 17.12.2017
Třetí neděle adventní
9.00*10.30* 13.30
15.00 D
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.