česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

                                                                                                                      
  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 23.4.2017
Neděle Božího milosrdenství
9.00 10.30 13.30
15.00 D
11.00
Pondělí 24.4.2017
s. Jiří
17.0010.00 15.00
Úterý 25.4.2017
svátek sv. Marka, evangelisty
17.00* 18.00*10.00
Středa 26.4.201717.00* 7.00 D 18.00
Čtvrtek 27.4.201717.00*
14.00 DPS
18.00* 10.00
Pátek 28.4.2017
sv. Ludvika M. Grigniona
16.30 dětská mše sv. 10.00
Sobota 29.4.2017
svátek sv. Kateřiny Sienské
8.00*10.00 18.00+
Neděle 30.4.2017
3. neděle velikonoční
9.0010.30 13.30
15.00 D
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

# 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.