česky deutsch english

Bohoslužby v našich farnostech

                                                                                                                      
  Mše svaté / Heilige Messen
Nové
Hrady
Horní Stropnice Dobrá
 Voda
Rychnov Šejby Byňov Hranice
Neděle 18.3.2018
5. neděle postní
9.00* 10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00
Pondělí 19.3.2018
slavnost sv. Josefa
17.00*
Úterý 20.3.201816.00
Středa 21.3.201817.00* 7.30 (D) 18.00
Čtvrtek 22.3.201817.00*16.0013.30 DpS
Pátek 23.3.201816.30 dětská mše sv. 10.00
Sobota 24.3.201810.3010.00 17.00+
Neděle 25.3.2018
Květná neděle
9.00*10.30* 13.30
15.00 (D)
11.00

* 35 minut před mší sv. začíná výstav s eucharistickým požehnáním

+ mše svatá s nedělní platností         D mše svatá v němčině

Na Dobré Vodě 30 minut před mší sv. modlitba růžence a možnost svátosti smíření

Přistoupit ke svátosti smíření je možné každou neděli před mší svatou a v týdnu před mší svatou a po ní po dohodě s knězem.