česky deutsch english

Kostel v Horní Stropnici

Historie kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici

 Horní Stropnice leží na staré cestě z Weitry do Doudleb. Území Vitorazska a tím i Stropnici udělil český kníže Bedřich roku 1185 Hadmarovi z Chuenringu v léno. Je možné, že už za něho kolem roku 1200 byl postaven první kostel. Roku 1257 dostal pan Vok z Rožmberka polovinu Stropnice jako věno manželky Hedviky. Druhá polovina patřila Albertovi z Boršova, který se roku 1279 píše „ze Stropnice“. Už kolem roku 1302 byla Stropnice městysem či městečkem, tj. osadou s právem trhu. Původně byl každý týden dobytčí a ve svátek Nanebevstoupení Páně výroční trh, což Stropnici potvrdil roku 1607 císař Rudolf II. Tuto výsadu roku 1848 potvrdil i císař Ferdinand I. spolu s dalšími výročními trhy dne 5. února a 6. listopadu. Majitelé půlek Stropnice se střídali, až konečně roku 1359 celá Stropnice přešla do rukou Rožmberků, v jejichž držení zůstala až do vymření rodu roku 1611. Krátce ji pak měli Švamberkové, než ji v únoru r. 1620 spolu s panstvím novohradským dostal Karel Bonaventura Buquoy. Roku 1623 osvobodila Marie Magdalena, vdova po Karlu Bonaventurovi, ktery již 10.7.1621 padl u Nových Zámků, Stropnici ode všech dávek, protože byla úplně zchudlá. V letech 1476 – 1486 měl Stropnici v zástavě Oldřich z Grafenecku. Jeho nepřítel Rubík z Hlavatce roku 1486 obec i s kostelem vypálil. Tento požár tvoří mezník ve stavebním vývoji kostela. Původně byl vystavěn ve slohu románském, což je nejlépe vidět na věži. Když však shořel i strop nad lodí, byl lodní prostor zaklenut ve slohu gotickém ve tvaru trojlodí a ve stejném slohu byl vystavěn i presbytář, stará sakristie a hodinová věž nad západním vchodem (později upravena).Tento komplex byl později doplněn už jen předsíní před jižním vchodem ve slohu renesančním a ve slohu barokním novou sakristií a otevřenou kaplí mezi jižním vchodem s opěrným pilířem. Duchovní správu svěřil pan Jindřich z Rožmberka roku 1286 cisterciákům z Vyššího Brodu, kteří ji zastávali až do roku 1945. K farnosti náleželo také území mladších farností Hojná Voda a Dobrá Voda, které byly vyčleněny za Josefa II. Hřbitov byl původně kolem kostela až do roku 1801. Mariánská socha na náměstí byla postavena roku 1765.

 Hlavní oltář je práce mnichů z Vyššího Brodu z roku 1649. Na obraze se sv. Mikuláš klaní P. Marii s Dítětem. V pozadí dva andělé drží biskupskou berlu a misku s jablky. Po stěnách jsou sochy dvou světců z řádu cisterciáků. Nahoře je obraz Nejsvětější Trojice se sochami sv. Víta a sv. Václava. Oltář je ukončen archandělem Michaelem. Původní postranní oltáře byly též z roku 1649, jsou však nahrazeny novějšími. Z letopočtu vyplývá, v jakém stavu se nacházel kostel na konci třicetileté války. Z gotického inventáře se dochovala jenom křtitelnice. Kazatelnu ve slohu rokokovém zhotovil za 92 zlatých řezbář Bernard Mayer z Hojné Vody roku 1777. V průběhu 90. let minulého století prošel kostel celkovou rekonstrukcí, čímž se znovu stal krásnou dominantou východní části stropnického náměstí.