česky deutsch english

Rychnov

Kostel sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Kostel sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů je prvně zmiňován v roce 1261. V husitských dobách byl pobořen a obnova se protáhla až do roku 1500.  Budova kostela je tvořena dvoupatrovou věží s renesančním průčelím,  lodí o 3 polích, pravoúhlým kněžištěm o jednom poli a malou sákristií. Kostel se nachází na návsi a je zdáli viditelnou dominantou obce Rychnov.

Mobiliář kostela je povětšinou novodobý z druhé poloviny 19. st. a z počátku století 20. Pouze kazatelna pochází z počátku 19. století a žulová křtitelnice z 15. století. Po stavební stránce prošel kostel venkovní obnovou v 90. letech 20. století.

 
foto: Petr Hnilička