česky deutsch english

Farní správa

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

Husova 2, Nové Hrady 373 33
IČO: 60077255 DIČ: CZ 60077255 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: 4762181379/0800
Evidence církevní právnické osoby u Ministerstva kultury ČR

Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vodě u Nových Hradů

Husova 2, Nové Hrady 373 33
IČO: 60077247 DIČ: CZ 60077247 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: 563495369/0800
Evidence církevní právnické osoby u Ministerstva kultury ČR
Domlouvání termínů pro poutnické skupiny:
e-mail: sr.liobaklaster.cz
tel. (+420) 386 321 678
mobil: (+420) 730 161 196

Římskokatolická farnost sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Husova 2, Nové Hrady 373 33
IČO: 60077263 DIČ: CZ 60077263 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: 4762187359/0800
Evidence církevní právnické osoby u Ministerstva kultury ČR

Římskokatolická farnost sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů

Husova 2, Nové Hrady 373 33
IČO: 65051050 DIČ: CZ 65051050 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: 4762077379/0800
Evidence církevní právnické osoby u Ministerstva kultury ČR

Římskokatolická farnost sv. Anny v Hojné Vodě

Husova 2, Nové Hrady 373 33
IČO: 60076879 DIČ: CZ 60076879 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: 4762186399/0800
Evidence církevní právnické osoby u Ministerstva kultury ČR                                                                                                                                         

Kněží:

P. Radoslav Šedivý, tel.: 731 402 856, email: novehrady@familiemariens.org

P. Andrej Šabo, tel.: 734 263 226, email: p.andrej@klaster.cz 

Pastorační asistent:

Libor Albert, tel.: 603 845 864, email: farnost.novehrady@klaster.cz                                                                                                                            

Všechny výše uvedené subjekty jsou neziskové církevní právnické osoby, v případě poskytnutí daru Vám rádi vystavíme potvrzení o jeho přijetí.