česky deutsch english

Hodina milosrdenství

„V tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení.“
V říjnu 1937 nařídil Ježíš sestře Faustyně, aby uctívala hodinu jeho smrti:
„O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství, zvláště hříšníkům … Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět.“ A po několika měsících Ježíš znovu mluví o této hodině: „Připomínám ti, má dcero, že kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště pro ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán.“

Pán také sestru Faustynu podrobně učí, jak má hodina milosrdenství probíhat: „Alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umírání.“ „Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.“ „V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu.“