česky deutsch english

Plody Svatého roku milosrdenství na Dobré Vodě

Od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016 trval mimořádný Svatý rok milosrdenství („Milosrdní jako Otec“), který byl na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě byl vedle českobudějovické katedrály a kostela v Klokotech u Tábora třetím místem v naší diecézi, kde mohli věřící po celý rok získat plnomocné odpustky, spojené s tímto titulem.


Svatou bránu slavnostně otevřel otec biskup Vlastimil v neděli 13. prosince 2015 ve 14.00 hodin.

Jednou z podmínek, kterou musel kostel během Svatého roku milosrdenství splnit, bylo to, aby byl celodenně přístupný a aby se zde každý den slavila mše svatá.

Přestože Svatý rok milosrdenství už skončil, rozhodli jsme se v této zavedené praxi pokračovat i nadále a plně využít plodů, které během Milosrdného roku uzrály. Kostel Panny Marie Těšitelky je tedy i nadále celodenně přístupný, každý den v 10.00 hodin (ve středu v 7.00 hodin a v neděli ve 13.30 a v 15.00 hodin) je zde  sloužena mše svatá, je příležitost ke svátosti smíření. Každého 13. dne v měsíci (pokud připadne na neděli, pak 12.) slavíme na Dobré Vodě Fatimský den; mše svatá je pak od 18.00 hodin, adorace Nejsvětější svátosti od 17.00 hodin.


Poutnické skupiny prosíme o nahlášení předem v domě sester Rodiny Panny Marie na Dobré Vodě (tel. 386 321 678, mobil 730 161 196, e-mail: sr.liobaklaster.cz).