Dotace Jihočeského kraje v roce 2020

  V roce 2020 byly poskytnuty tyto dotace z rozpočtu Jč kraje:

  • Údržba části šindelové střechy Kláštera Božího Milosrdenství v Nových Hradech:
   celkový náklad 321.801 Kč
   z toho dotace Jč kraje 130.000 Kč
  • Údržba šindelové krytiny na ambitech a polobáních kostela Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě:
   celkový náklad 110.411 Kč
   z toho dotace Jč kraje 50.000 Kč

  Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu při údržbě církevních památek na Novohradsku.