Přeskočit na obsah

Poutní kalendář

Historický poutní kalendář

z poutního kostela Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě roku 1891
od P. Isidora Raaba z Innsbrucku

O nedělích a svátcích se zde scházejí lidé ze sedmi farností v širokém okolí. Největší příliv poutníků začíná o svátku sv. Floriána 4. května a trvá až do svátku sv. Linharta 6. listopadu.

Zwettl (Světlá) a Waidhofen an der Thaya (Bejdov nad Dyjí)

Poutní sezónu začínají každoročně 4. května poutníci ze Zwettlu a Waidhofenu, společně se 30 menšími poutnickými skupinami z Dolních Rakous.

 

Sonntagberg a Amstetten…

V pondělí v týdnu před Nanebevstoupením Páně přicházejí poutníci z městečka Sonntagberg a města Amstetten z Dolních Rakous. V úterý pak ze Šatova (Schattau), a ve středu poutníci z Jihlavy, kteří zde zůstávají i na slavnost Nanebevstoupení Páně.

 

Horn…

Odpoledne o slavnosti Nanebevstoupení Páně přicházejí poutníci z měst Traunstein, Frauenhofen a Poigen z okolí dolnorakouského Hornu.

 

Reichenau im Mühlkreis:

V pátek dopoledne po slavnosti Nanebevstoupení Páně přijíždí povoz s bíle oblečenými děvčaty z Reichenau im Mühlkreis na hranici Dolních a Horních Rakous.

 

Bavorsko, Heidenreichstein, Vyšší Brod…

V sobotu večer před svatodušní nedělí přicházejí poutníci z okolí kláštera Schlägel, v doprovodu poutníků z Bavorska. Také s těmito poutníky přichází velká skupina bíle oděných děvčat. Večer téhož dne přicházejí také z míst HeidenreichsteinHůrky u Nové BystřiceKautzenReibers a Dobersberg v Dolních Rakousích a také z Vyššího Brodu.

 

České Budějovice…

O svatodušní neděli ráno dorazí poutníci z Nové Bystřice, odpoledne pak velké množství Čechů i Němců z Českých Budějovic. Připojí se k poutníkům z Beinhofu, Mistelbachu, Mühlbachu a Siebenlindenu v Dolních Rakousích a z Dobré Vody u Č. Budějovic.
Na svatodušní pondělí každoročně přicházejí z RožmberkuRudolfova a Třeboně, a také menší skupina poutníků od Jihlavy.

 

Trhové Sviny…

O svatodušním úterý přicházejí velké skupiny poutníků od Trhových Svin.
Ve čtvrtek dopoledne téhož týdne přicházejí z Groß-Siegharts v Dolních Rakousích, a také z okolí LipolceJemnice a Studené.

 

Český Krumlov, Zlatá Koruna…

V pátek svatodušního týdne, kdy je zde nejvíc poutníků z celého roku, přicházejí Češi i Němci od Českého KrumlovaPřídolíChvalšinZátoněSvéraziSvětlíkuSlavkova, Kamenné (zanikla), KřemžeBrlohaKamenného ÚjezdaZlaté KorunyČernic a Boršova nad Vltavou.

 

Římov, Dolní Rakousy…

V sobotu o svatodušním týdnu přicházejí od Římova a také více poutních skupin z Dolních Rakous.

 

Weitra

V závěru tohoto týdne, v neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice je v 9 hodin mše pro poutníky z Weitry.

 

Freistadt, Unterweißenbach…

V pátek po slavnosti Těla a Krve Páně přicházejí poutníci z okolí Weißenbachu a Freistadtu v Horních Rakousích a o následující sobotě mnoho menších poutnických skupin z Dolních Rakous.

 

Horní Stropnice

15. června, o svátku sv. Víta, se na Dobré Vodě modlí za dobré počasí poutníci z Horní Stropnice.

 

Okolí Lince…

O třetí neděli po Seslání Ducha svatého přicházejí poutníci z okolí Lince v Horních Rakousích.

 

Kaplice…

O svátku Jana Křtitele přicházejí poutníci z Malont u Kaplice a následující neděli pak poutníci z Českých VelenicKaplice, Nižších Hodonic (zanikly) a ze Schwarza v Dolních Rakousích.

 

Žumberk, Rychnov, Benešov…

O svátku sv. mučedníků Jana a Pavla, 26. června, sem putují skupiny ze ŽumberkaRychnovaBenešova nad Černou a Terčí Vsi (zanikla), každá se svým knězem, a slaví zde mši svatou.

 

Svatý Jan, Waldenstein, Olešnice

O svátku svatých apoštolů Petra a Pavla 29. června sem přicházejí poutníci ze Svatého Jana nad MalšíWaldensteinu a Olešnice. Olešničtí mají s sebou svého pana faráře, který zde slouží slavnou mši svatou.

 

Nové Hrady

O svátku sv. Prokopa 4. července přicházejí početné skupiny poutníků z Nových Hradů se svými kněžími, a uzavírají jarní poutní sezónu.

 

Großgerungs…

V horkých letních dnech zde potkáte jen málo poutních skupin, které se zde obvykle modlí za dobré počasí. Chodí sem z Harmensteinu, LangfelduGroßgerungsSilberbergu, Sinetschlagu…

 

České Budějovice, Seyfrieds…

O svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna začínají podzimní poutní sezónu němečtí poutníci z Českých Budějovic, dolnorakouského Seyfrieds a Gebharts, následovaní poutníky z Louckého kláštera u Znojma a z Konic u Prostějova.

 

Hoheneich, Gmünd, Steinbach…

V sobotu po svátku sv. apoštola Bartoloměje 24. srpna sem přicházejí z dolnorakouských měst a vesnic HoheneichGmünd, Steinbach, Erdweis a Zuggers a také z Tiché u Dolního Dvořiště.

 

Schrems…

O svátku sv. andělů strážných přicházejí od Chelčic a Suchdola nad Lužnicí, a také z Amaliendorfu a Schremsu spolu s dalšími menšími skupinami z Dolních Rakous.

 

Litschau

6. září sem putují z Deštné u Jindřichova Hradce a z dolnorakouského Litschau.

 

Windhaag u Freistadtu…

V sobotu před svátkem sv. apoštola Matouše (21. září) přicházejí z Windhagu v Horních Rakousích a přímo o tomto svátku pak z Gopprechts, Rothenschach a Köstelsdorf v Dolních Rakousích.

 

Sandl (Horní Rakousy), Schwarzenbach (Dolní Rakousy)

O následující sobotě přicházejí z hornorakouského Sandlu a z dolnorakouského Schwarzbachu.

 

Čechy

Svátek sv. Václava patří českým poutníkům, hlavně od StřížovaDoudlebChlumu u Třeboně a Borovan.

 

Leopoldov, Cetviny, Gmünd, Harbach, Wultschau

Poté o první z takzvaných zlatých sobot přicházejí z Leopoldschlagu v Horních Rakousích, o druhé z CetvinGmündu a z mnoha dalších míst v Dolních Rakousích, až nakonec o svátku sv. Linharta 6. listopadu uzavřou celou poutní sezónu poutníci z dolnorakouského Harbachu a Wultschau.

 

Všechna uvedená poutní procesí dorazí obvykle k večeru za vyzvánění zvonů, s hudbou a sochami nesenými v průvodu, za doprovodu svého kněze, uctí si ostatky uložené v kříži na oltáři. Potom, pokud čas dovolí, vyslechnou promluvu a dostanou eucharistické požehnání a pokropení svěcenou vodou.

Poté se odeberou vyhledat si nocleh, přitom se až do pozdní noci zpovídá. Druhý den časně zrána pokračuje svatá zpověď a potom se poutníci vydají přes chrámovou pokladnici do kostela ke slavení mše svaté se svatým přijímáním.

Po snídani pak obvykle ti, kdo přišli večer, zase odcházejí, doprovázeni svými duchovními zpět do svých domovů.