Hle, tvá Matka!

Informační video o zjeveních Ženy a Matky všech národů v Amsterdamu

Pandemie koronaviru, karanténa, hospodářská válka, recese – to jsou témata, kterým světová média aktuálně věnují největší pozornost. Většina zemí na jaře zakázala veřejné bohoslužby. Ve zprávách jsme neustále konfrontováni s dramatickým děním. Svět se zmítá v nejistotě. Mnoha lidí se zmocňuje panika.

V souvislosti s těmito událostmi se amsterdamská zjevení ukazují ve zcela novém světle. Poselství ŽENY A MATKY VŠECH NÁRODŮ je aktuálnější než kdykoli předtím. Už 31. května 1955 Panna Maria řekla: „Národy tohoto světa, vězte přece, že stojíte pod ochranou Matky všech národů. Vzývejte ji jako přímluvkyni, proste ji, aby odvrátila všechna neštěstí. Proste ji, aby z tohoto světa vyhnala zkaženost. Ze zkaženosti pocházejí neštěstí, ze zkaženosti pocházejí války.“

Chcete-li se o církevně schválených zjeveních Matky všech národů dozvědět více, podívejte se na video. Pokud se vám bude líbit, sdílejte ho se svými přáteli a známými.