Kostely otevřeny k osobní modlitbě a přijetí svátostí

Kostely ponecháme otevřené k individuální adoraci a přítomný kněz bude jednotlivě či v malých skupinkách podávat svaté přijímání a bude k dispozici ke svátosti smíření.

čtvrtek 22. října 2020 / pátek 23. října 2020

Nové Hrady: od 18.00 hod.

sobota 24. října 2020

Nové Hrady: od 8.00 hod.

neděle 25. října 2020

Nové Hrady: od 8.00 hod.

Dobrá Voda: od 8.30 hod.

Horní Stropnice: od 10.30 hod.

Rychnov: od 11.00 hod.