Přeskočit na obsah

Postní doba

    Popeleční středou, která je letos 22. února, začínáme postní dobu. Při mši svaté se bude udělovat popelec. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a újmy v jídle – jen jednou za den úplné nasycení (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).
    Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání. Měli bychom se účastnit pobožností křížové cesty a mše sv. ve všední dny.