Přeskočit na obsah

Příprava na svátost biřmování 2022-2023

  Skupina mladých

  V roce 2023 budeme slavit slavnost s udílením svátosti biřmování. Plánovaná příprava na přijetí svátosti křesťanské dospělosti bude společná pro všechny naše farnosti. Do přípravy se mohou zapojit mladí od 14 let, horní věková hranice není omezena.

  Setkání budou probíhat jednou za dva týdny na různých místech v našich farnostech (Dobrá Voda, Nové Hrady, Trhové Sviny, …). Odvoz bude zajištěn. Program schůzek: katecheze, společná modlitba, hry, …

  První setkání bude v pátek 23. září 2022 v 19.00 hodin na Dobré Vodě.

  Samotné biřmování by mělo proběhnout v červnu 2023 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Přesný termín udělení svátosti bude upřesněn později.

  Přihlášení

  Jak se na tuto přípravu přihlásit? Jednoduše mailem na mailovou adresu p.andrej@klaster.cz, ve kterém uvedete svoje jméno a příjmení, (případně věk) a kontakt na Vás (mobil a email). V případě, že není možné přihlášení elektronicky, je možné se přihlásit i osobně u p. Andreje. Prosím nejpozději do neděle 18. září 2022.

  Těšíme se na všechny, kdo se přihlásí…. A nejen my – hlavně sám Pán, který nám svátostí biřmování dává dary a sílu Ducha svatého na další cestu. Být dospělým křesťanem totiž neznamená, že musím všechno zvládnout sám – právě naopak – můžu počítat s Duchem svatým na každém dalším kroku.