„Rok ke cti sv. Josefa“ 8.12.2020 – 8.12.2021

    Modlitba ke sv. Josefovi

    Svatý Josefe, můj duchovní otče, shlédni milostivě na mne. Nauč mne žít tak, jak jsi žil ty – pro Ježíše a Marii. Vypros mi neustálý růst v lásce. Vypros mi tu otevřenost ducha, která krášlila tebe. A veď mne svou rukou k největšímu dni mého života – mému vstupu do nebe.

    Odpustky v roce sv. Josefa

    Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa najdete zde