Přeskočit na obsah

Středeční adorace Nejsvětější svátosti – přímý přenos z Dobré Vody

7.30 mše svatá (německy)

poté výstav Nejsvětější svátosti oltářní

tichá adorace

19.00 modlitba růžence se závěrečným eucharistickým požehnáním