Středeční adorace Nejsvětější svátosti – přímý přenos z Dobré Vody

    7.30 mše svatá (německy)

    poté výstav Nejsvětější svátosti oltářní

    tichá adorace

    19.00 modlitba růžence se závěrečným eucharistickým požehnáním