Svátek Božího milosrdenství 11.4.2021

    Svátek Božího Milosrdenství a patrocinium novohradského kláštera oslavíme mši svatou v neděli 11. 4. 2021 v 9.00 hod.

    Odpoledne v 15.00 hod. bude společná modlitba Korunky Božího milosrdenství v kostele.