Svátky Páně v kalendářním roce 2020

Svátky a slavnosti jsou řazené podle jejich výskytu v průběhu kalendářního roku.

Svátek Zjevení Páně (Po 6.1.2020) – tzv. Tři Králové

Svátek Křtu Páně – neděle po svátku Zjevení Páně (Ne 12.1.2020)

Slavnost Zvěstování Páně (St 25.3.2020)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ne 12.4.2020)

Slavnost Nanebevstoupení Páně – 40 dní po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Čt 21.5.2020)

Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého (Ne 7.6.2020)

Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého (Čt 11.6.2020)

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (Pá 19.6.2020)

Svátek Proměnění Páně (Čt 6.8.2020)

Slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí (Ne 22.11.2020)

Slavnost Narození Páně (Pá 25.12.2020)