Svátky Páně v kalendářním roce 2021

  Svátky a slavnosti jsou řazené podle jejich výskytu v průběhu kalendářního roku.

  Svátek Zjevení Páně (St 6.1.2021) – tzv. Tři Králové

  Svátek Křtu Páně – neděle po svátku Zjevení Páně (Ne 10.1.2021)

  Slavnost Zvěstování Páně (Čt 25.3.2021)

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ne 4.4.2021)

  Slavnost Nanebevstoupení Páně – 40 dní po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Čt 13.5.2021)

  Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého (Ne 30.5.2021)

  Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého (Čt 3.6.2021)

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (Pá 11.6.2021)

  Svátek Proměnění Páně (Pá 6.8.2021)

  Slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí (Ne 21.11.2021)

  Slavnost Narození Páně (So 25.12.2021)