Přeskočit na obsah

Svátky Páně v kalendářním roce 2022

  Svátky a slavnosti jsou řazené podle jejich výskytu v průběhu kalendářního roku.

  Slavnost Zjevení Páně (Čt 6.1.2022) – tzv. Tři Králové

  Svátek Křtu Páně – neděle po slavnosti Zjevení Páně (Ne 9.1.2022)

  Slavnost Zvěstování Páně (Pá 25.3.2022)

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ne 17.4.2022)

  Slavnost Nanebevstoupení Páně – 40 dní po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Čt 26.5.2022)

  Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého (Ne 12.6.2022)

  Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého (Čt 16.6.2022)

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (Pá 24.6.2022)

  Svátek Proměnění Páně (So 6.8.2022)

  Slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí (Ne 20.11.2022)

  Slavnost Narození Páně (Ne 25.12.2022)