Tříkrálová sbírka 2021

    Vážení dárci, i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a Boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. 

    Tříkrálová sbírka probíhá v online podobě. Podpořit ji můžete na www.trikralovasbirka.cz, kde najdete koledu a virtuální kasičku.

    Pán Bůh vám zaplať za vaši štědrost!