česky deutsch english

Klášter v Nových Hradech není jen tři a půl století stará barokní budova.
Je to především živá komunita bratří a sester z misijního společenství
Rodina Panny Marie, kteří podle odkazu posledního novohradského servity
P. Bonfilia pokračují v duchovním díle, jež servité ve zdejším kraji započali.