česky deutsch english

Tuto modlitbu dala lidstvu sama Panna Maria ve svém zjevení v Amsterdamu
a přislíbila vyslyšení těch, kdo ji budou v nouzi touto modlitbu vzývat.
Je to mocná zbraň v boji proti současné pandemii, neváhejme ji použít.
Bůh vám všem žehnej!