Přeskočit na obsah
Velikonoce 2023
Klášterní slavnosti 2022
Letní tábor v klášteře
Boží Tělo 2022
Velikonoce 2022
Vánoční výzdoba
v našich kostelích
Klášterní slavnosti 2021
Pouť do Medžugorje Srpen 2021
Ministrantský výlet 1.-4.8.2021
Letní tábor 2021
Výlet ministrantů do Rakouska 2021
Průvod Božího Těla 2021
První svaté přijímání Dobrá Voda 11.10.2020
Klášterní slavnosti 2020
Ministrantský puťák Šumava 11.-14.8.2020
Letní tábor 2020
Ministranti v Kašperských Horách 21.-24.7.2020
Ministrantský florbalový turnaj Tábor 22.2.2020
Tři králové 2020
Dětský karneval v klášteře 8.2.2020
Svatomikulášský večer 2019
Svatý Martin 2019
Biřmování v Nových Hradech 27.10.2019
Klášterní slavnosti 2019
Ministranti ve Francii 2019
Dětský letní tábor 2019
Slavnost Těla a Krve Páně 2019
První svaté přijímání 2019

Fatimský den 13.5.2019
Pouť s Vincenckým společenstvím na Svatou Horu
Svátek Božího milosrdenství 2019
Přivítání ostatků sv. rodičů Martinových 16.3.2019
Dětský karneval 2.3.2019
Svátek sv. Mikuláše 2018
Svatomartinské odpoledne 2018
Klášterní slavnosti 16.9.2018
Poutní mše svatá v Rychnově

Dětský letní tábor 2018
Zuberec 2018