Přeskočit na obsah

Svátky Páně v kalendářním roce 2023

  Svátky a slavnosti jsou řazené podle jejich výskytu v průběhu kalendářního roku.

  Slavnost Zjevení Páně (Pá 6.1.2023) – tzv. Tři Králové

  Svátek Křtu Páně – neděle po slavnosti Zjevení Páně (Ne 8.1.2023)

  Slavnost Zvěstování Páně (So 25.3.2023)

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ne 9.4.2023)

  Slavnost Nanebevstoupení Páně – 40 dní po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Čt 18.5.2023)

  Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého (Ne 4.6.2023)

  Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého (Čt 8.6.2023)

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (Pá 16.6.2023)

  Svátek Proměnění Páně (Ne 6.8.2023)

  Slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí (Ne 26.11.2023)

  Slavnost Narození Páně (Po 25.12.2023)