Přeskočit na obsah

Svátky Páně v kalendářním roce 2024

  Svátky a slavnosti jsou řazené podle jejich výskytu v průběhu kalendářního roku.

  Slavnost Zjevení Páně (So 6.1.2024) – tzv. Tři Králové

  Svátek Křtu Páně – neděle po slavnosti Zjevení Páně (Ne 7.1.2024)

  Slavnost Zvěstování Páně (So 8.4.2024)

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ne 31.3.2024)

  Slavnost Nanebevstoupení Páně – 40 dní po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Čt 9.5.2024)

  Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého (Ne 26.5.2024)

  Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého (Čt 30.5.2024)

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (Pá 7.6.2024)

  Svátek Proměnění Páně (Út 6.8.2024)

  Slavnost Ježíše Krista Krále – 34. neděle v mezidobí (Ne 24.11.2024)

  Slavnost Narození Páně (St 25.12.2024)