Přeskočit na obsah

Eucharistická adorace

v poutním kostele Panny Marie Těšitelky

Dobrá Voda u Nových Hradů

„Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ – každou středu 11 hodin adorace u Panny Marie Těšitelky

Jednoho dne uviděl farář z Arsu v kostele před svatostánkem klečet prostého rolníka. Nepřemýšlel nad tím. Ale když se za hodinu vrátil a zjistil, že ten rolník tam stále ještě klečí, šel k němu a zeptal se ho: „Poslouchej, co celou tu dobu Bohu povídáš?“ Rolník mu odpověděl: „Vlastně vůbec nic, pane faráři.“ Ukázal přitom na svatostánek a pokračoval: „Já se dívám na Něho a On se dívá na mne.“

Ježíš v Nejsvětější svátosti je tu pro tebe, jako by kromě tebe nebyl na světě nikdo jiný. Svatá Terezie z Lisieux jednou napsala své sestřenici: „Moje milá, mysli na to, že Ježíš je ve svatostánku jen pro tebe, jen pro tebe samotnou.“

Když mu před svatostánkem věnuješ svůj čas, poznáš, že máš nevýslovnou cenu, protože Ježíš tě nekonečně miluje.

Od května 2015 máme v poutním kostele na Dobré Vodě příležitost hledět na Ježíše ukrytého v hostii a klanět se Mu každou středu od 8:00 do 19:00 hodin. Hledáme 44 mužů a žen, mladých a dětí, kteří by převzali jednou za měsíc hodinu adorace před Nejsvětější svátostí, kteří by darovali jednu z 672 hodin v měsíci výhradně JEŽÍŠI.

Hledáme proto 44 osob z blízka i z daleka, kteří by byli ochotni věnovat jednu hodinu ve 4-týdenním rytmu. Kromě toho může i mnoho dalších lidí využít tuto možnost k osobní modlitbě, i ti, kteří sem přijdou třeba náhodou. Zváni jsou všichni, ať už jen na pár minut, nebo na hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí.

Ježíš říká: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20)  Pokud jste ochotni převzít závazně jednu hodinu před Nejsvětější svátostí, oznamte to prosím sestře Liobě na pevnou linku 386 321 678 nebo na mobil 730 161 196. Děkujeme.

Každou středu v 7.00 hodin mše svatá
Od 8.00 do 19.00 hodin eucharistická adorace
Na závěr společná modlitba růžence a eucharistické požehnání
Celý den běží z kostela přímý přenos na webové stránce kláštera.